BlastBox hand and main unit
BlastBox
Det enda universalverktyget för aktivering av PU
English
Svenska
Historik
Tillbehör
Beställning
Produkt information


BlastBox är en avancerad elektronisk utrustning bestående av två enheter som komunicerar trådlöst med varandra. Utrustningen är byggd för att aktivera Pyroteknisk Utrustning (PU) i fordon.
BlastBox side view
BlastBox har huvudsakligen två inkopplingsmöjligheter, detta för att ge en universal och snabb inkoppling oberoende av ålder eller skada på fordonet. Tanken är att den PU som är monterad i fordonet i möjligaste mån ska sitta kvar för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna aktiveras men verktyget kan även användas för att aktivera demonterad PU. 

Inkoppling sker mot 48, 96 eller 144 kablar beroende på bestyckningen av BlastBoxen.

Inkopplingsordning på kablarna till fordonet har ingen betydelse. BlastBox kommer att testa alla kombinationer av anslutna kablar och söka av vilka kablar som går till PU och presentera sökresultatet i displayen på handkontrollen. Efter att säkerhetsrutinen utförts kan utrustningen aktivera PU för neutralisering.
Smidigast när det är mycket PU i ett fordon är att koppla in med stiftkablar via styrenheten för krocksystemet, där får man nämnligen kontakt med samtlig pyroteknisk utrustning i fordonet och kan aktivera allt på en inkoppling.

Det går att bestämma vilka laddningar som ska aktiveras och fordonet kan demonteras helt förutsättningslöst för BlastBox är inte beroende av något system i fordonet för att fungera.
Den andra lösningen är att koppla in med klämmor på kablarna till varje PU individuellt, detta kan då antingen ske på PU som sitter kvar i fordonet eller demonterad från fordonet.

Man kan vid ett och samma inkopplingstillfälle aktivera mellan 1-72 enheter efter att säkerhetsrutinen utförts.
BlastBox har en avancerad elektronisk design för att möjliggöra uppdateringar. Vi har byggt BlastBox på det sättet för att kunna erbjuda våra kunder ett verktyg som alltid fungerar även när nya typer av PU kommer ut på marknaden. Utrustningen kommer även funktionskontrollernas med jämna mellanrum för att ytterligare säkerhetsställa detta.
BlastBox kan enbart hyras. I hyran ingår uppdateringar och servicekontroller.
Vi har valt detta upplägg för att erbjuda våra kunder ett enkelt och framtidssäkert verktyg som alltid ska fungera.Alla delar som behövs för att aktivera PU följer med vid beställning.
BlastBox big pic
BlastBox