BlastBox hand and main unit
BlastBox
Det enda universalverktyget för aktivering av PU
English
Svenska
Tillbehör
BlastBox
Beställning
Historik


BlastBox är nu inne på sin 3 generation. Vi har sedan lanseringen av 3 generationen även bytt ut
inkopplingskontakten och kablarna. Alla dessa och framtida uppdateringar ingår i månadshyran
så att våra kunder alltid ska ha ett verktyg som går snabbt att använda, alltid fungerar och är
säker vid aktiveringen av PU.
Detta är generation 1 av BlastBox
Vi byggde denna version för att säkerställa säker aktivering av PU.
Vår tanke var att basera utvecklingen på:
1.  Stora mängder med verklig sprängdata
2. Återkoppling från användare kring vidareutveckling av verktyget
Detta har visat sig vara bra eftersom vi på tidigt stadie kunnat anpassa
verktyget utifrån verkliga förutsättningar.
Detta är generation 2 av BlastBox
Ungefär ett år efter lanseringen av första generationen BlastBox var vi klar med
generation två. Vi utvecklade denna generation utifrån den kunskap vi fått från
första generationen. Uppgraderingen gick till så att vi tog vi in alla utrustningar av
generation ett och byggde om dessa.
Största skillnaden var att BlastBox nu byggdes om som två trådlösa enheter, detta
blev mycket uppskattat för det underlätttade användningen av verktyget.
Detta är senaste inkopplingskontakten
på BlastBox generation 3
Allt eftersom antalet användare av BlastBox har ökat,
ökar även våra möjligheter till vidareutveckling.
Ytterligare en möjlighet vi fick under 2014 var att byta
inkopplingskontakten på huvudenheten, vilket gjort
att kablarna nu håller bättre än tidigare.
Detta är generation 3 av BlastBox
Ungefär ett år efter lanseringen av andra generationen BlastBox var vi klar med
generation tre.
Till den utvecklad vi en intelligent strömsparfunktion till huvudenheten vilket
gör att standby tiden ökat för att ytterligare förenkla användandet.
Då nya bilmodeller och PU kommit ut på marknaden erfodrades fler sökvägar
som vi nu implementerade i BlastBox.
Då antalet kablar i moderna fordons krockssytem ständigt utökats har vi
tillgodosett detta genom att erbjuda möjligheten att beställa 96 eller 144
utgångar till BlastBox för att det ska vara enkelt att koppla in även på nya fordon.