BlastBox

Produktinformation för BlastBox

BlastBox 2.0 är en avancerad elektronisk utrustning som är byggd för att avfyra Pyroteknisk Utrustning (PU) i fordon. BlastBox 2.0 har huvudsakligen två inkopplingsmöjligheter, detta för att ge en universal och snabb inkoppling oberoende av ålder eller skada på fordonet. Antingen kopplar man in BlastBox när all PU fortfarande är kvar i fordonet eller så demonterar man den PU som finns. Säkrast och snabbast är det att låta PU som är monterad i fordonet sitta kvar men går inte detta kan verktyget kan även användas för att avfyra demonterad PU.

Inkoppling kan ske mot upp till 72 kablar.


Inkopplingsordning på kablarna till fordonet har ingen betydelse. BlastBox 2.0 kommer att testa alla kombinationer av anslutna kablar och söka av vilka kablar som går till PU och presentera sökresultatet i applikationen. Efter att säkerhetsrutinen utförts kan utrustningen avfyra PU för neutralisering. Smidigast när det är mycket PU i ett fordon är att koppla in med stiftkablar via styrenheten för krocksystemet, där får man nämligen kontakt med samtlig pyroteknisk utrustning i fordonet och kan avfyra allt på en inkoppling.


Det går att bestämma vilka laddningar som ska avfyras och fordonet kan demonteras helt förutsättningslöst för BlastBox 2.0 är inte beroende av något system i fordonet för att fungera. Den andra lösningen är att koppla in med klämmor på kablarna till varje PU individuellt, detta kan då antingen ske på PU som sitter kvar i fordonet eller demonterad från fordonet.Man kan vid ett och samma inkopplingstillfälle avfyra mellan 1–36 laddningar efter att säkerhetsrutinen utförs. BlastBox 2.0 har en avancerad elektronisk design för att möjliggöra uppdateringar. Vi har byggt BlastBox 2.0 på det sättet för att kunna erbjuda våra kunder ett verktyg som alltid fungerar även när nya typer av PU kommer ut på marknaden. 

BlastBox 2.0 kan enbart hyras. I hyran ingår uppdateringar och servicekontroller samt statistikåtkomst av avfyrade pyrotekniska enheter. Vi har valt detta upplägg för att erbjuda våra kunder ett enkelt och framtidssäkert verktyg som alltid ska fungera.

Alla delar som behövs för att aktivera PU följer med vid beställning.

 

Klicka här för att komma till beställning