Om oss

Vi är ett företag som jobbar inom fordonsbranschen med inriktning på bildemontering.

 I fordonsbranschen är utvecklingstakten hög och ny teknik för att fylla olika funktioner presenteras ständigt. Ibland skapar ny teknik problem i ett senare skede i produktlivscykeln.

Då kan vi på Nordic Making hjälpa till.

 

Vi anser att återvinningsbranschen är en av de viktigaste hörnstenarna i att skapa en hållbar miljöutveckling, därför vill vi bidra med det vi kan för att hjälpa till i detta arbete.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att skapa nya arbetsredskap och effektivare arbetssätt. Ett företag som har klar fokus på sin kärnverksamhet är ett framgångsrikt företag, något som vi inom Nordic Making ständigt har i sinnet när vi tar fram nya verktyg och rutiner till våra kunders verksamheter.

 

 

Problemlösning

Vår första produkt heter BlastBox och är ett direkt resultat av att SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund) gick ut med en förfrågan till ett antal företag om att hitta en lösning på problemet med hanteringen av pyroteknisk säkerhetsutrustning i fordon. Projektet har till stor del bedrivits på Kungliga Tekniska Högskolan och det visade sig att lösningen var bättre än andra förslag som getts till SBR. Tanken att hjälpa enskilda företag att klara utmaningar som hela branschen ställs inför föddes då.

Vår idé är att jobba nära våra kunder men behålla fokus på att företag i hela branschen ska kunna införskaffa och använda våra produkter. Genom att jobba så kommer priserna för våra kunder att bli betydligt lägre och vi kommer oavsett storlek av företag kunna erbjuda produkter som utvecklar verksamheten.

Att aktivera pyroteknisk säkerhetsutrustning på ett säkert sätt utan demontering har varit en utmaning för hela branschen och något som man efterfrågat speciellt gällande ELV-fordon (End of Life Vehicles, uttjänta bilen(skrotbilen). Detta har vi nu en lösning på.