BlastBox avfyrar pyroteknisk utrustning i fordon

Innan ett fordon kan materialåtervinnas behöver all Pyroteknisk Utrustning i fordonet avfyras.

Med BlastBox kan man avfyra PU både monterad i fordonet eller demonterat.

Snabbt och säkert Med de inbyggda säkerhetsfunktionerna som finns i BlastBox kan man både arbeta säkert och snabbt.
Fungerar med alla fordon Oavsett vilket bilmärke BlastBox kopplas mot kommer den kunna avfyra den pyrotekniska utrustningen.
Snabbt och säkert Med de inbyggda säkerhetsfunktionerna som finns i BlastBox kan man både arbeta säkert och snabbt.
Fungerar med alla fordon Oavsett vilket bilmärke BlastBox kopplas mot kommer den kunna avfyra den pyrotekniska utrustningen.
Vi bryr oss För oss är det viktigt att våra verktyg alltid fungerar och vi har därför livstids support på dem.
BlastBox är säker Vid arbete med pyroteknisk utrustning behöver man den extra säkerhet som är inbyggd i BlastBox.
Vi bryr oss För oss är det viktigt att våra verktyg alltid fungerar och vi har därför livstids support på dem.
BlastBox är säker Vid arbete med pyroteknisk utrustning behöver man den extra säkerhet som är inbyggd i BlastBox.
Många använder BlastBox Bildemonterare både i Sverige och övriga Europa använder BlastBox.
Beprövad funktion BlastBox har funnits sedan 2010 och miljoner PU har avfyrats med verktyget.
Många använder BlastBox Bildemonterare både i Sverige och övriga Europa använder BlastBox.
Beprövad funktion BlastBox har funnits sedan 2010 och miljoner PU har avfyrats med verktyget.
BlastBox sparar all data i molnet Automatiskt får användare av BlastBox en dokumenterad hantering av PU.
Inkoppling är enkel De inkluderade inkopplingskablarna är enkla att jobba med.
BlastBox sparar all data i molnet Automatiskt får användare av BlastBox en dokumenterad hantering av PU.
Inkoppling är enkel De inkluderade inkopplingskablarna är enkla att jobba med.

Video

Se vår video som visar hur lätt det är att använda BlastBox