Integritetspolicy

POLICY GÄLLANDE NORDIC MAKING AB

Så här hantera vi dina personuppgifter.

För att kunna sälja våra tjänster behöver vi inhämta personuppgifter. Då vi värnar om din integritet inhämtar vi inte fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifter till tredje part. Genom att beställa eller använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra produkter och tjänster. Har du frågor om vår dataskyddspolicy kan du kontakta oss via kontakt formuläret.

Vilka personuppgifter samlar vi in och på vilket sätt.

Vi inhämtar och tar emot personuppgifter via direkt kontakt med dig eller via telefon, e-handelsplattform och olika typer av formulär på webbplatsen. Detta sker när du beställer produkter eller använder det uppkopplade verktygen vi tillhandahåller.      

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar via vår hemsida eller via andra kanaler används i huvudsak för att kunna besvara dina förfrågningar, översända offerter, säkerställa att rätt adress finns samt dokumentera användningen av verktygen vi tillhandahåller. 

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår service till dig som kund, som exempelvis riktad och anpassad information.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Vi byter inte och säljer inte din information till utomstående parter. I de fall vi använder andra underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig, följer vi legala, tekniska och organisatoriska krav som finns för att din information skall hanteras säkert.

De som driftar vår IT lösningar och hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till personuppgifter. Vi har säkerställt att de följer den nya lagen, genom att teckna avtal som säkerställer att dina personuppgifter skall skyddas.

Om vi för att följa lagen eller av myndighetenskrav blir ombedda att lämna ut personuppgifter kommer vi att informera dig om det.

Hur vi skyddar din information?

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via vår webbplats. Vi har nätverksövervakning och vår hemsida är skyddad via brandväggar och antivirus. Om intrång skulle ske har vi system som träder in och ger det skydd som erfordras. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än enligt lagstadgade lagringstider. Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss för att göra en begäran.
Du når oss via kontakt formuläret.

Cookie Policy

Hur vi använder cookies på vår webbplats. Den här webbplatsen använder cookies. En cookie eller ”kaka” är små textfiler som lagras i din webbläsare. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Vi använder cookies för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används.
Webbplatsen använder Google Analytics som primärt analysverktyg.
De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

  • Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
  • Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
  • Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
  • Antal gånger som du besökt webbplatsen
  • Ett unikt ID för din webbläsare
  • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare.
Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.