Historik

 Första versionen av BlastBox airbag avfyrnings verktyget

Detta är generation 1 av BlastBox
Vi byggde denna version för att säkerställa säker aktivering av PU.
Vår tanke var att basera utvecklingen på:
1. Stora mängder med verklig sprängdata
2. Återkoppling från användare kring vidareutveckling av verktyget
Detta har visat sig vara bra eftersom vi på tidigt stadie kunnat anpassa verktyget utifrån verkliga förutsättningar.

 

 

 

 

 Andra versionen av BlastBox airbag avfyrnings verktyget

Detta är generation 2 av BlastBox
Ungefär två år efter lanseringen av första generationen BlastBox var vi klar med generation två. Vi utvecklade denna generation utifrån den kunskap vi fått från första generationen. Uppgraderingen gick till så att vi tog vi in alla utrustningar av generation ett och byggde om dessa.
Största skillnaden var att BlastBox nu byggdes om som två trådlösa enheter, detta blev mycket uppskattat för det underlätttade användningen av verktyget.

 

 

 

 

Tredje versionen av BlastBox airbag avfyrnings verktyget

Detta är generation 3 av BlastBox

Ungefär två år efter lanseringen av andra generationen BlastBox var vi klar med generation tre.
Till den utvecklad vi en intelligent strömsparfunktion till huvudenheten vilket gör att standby tiden ökat för att ytterligare förenkla användandet.
Då nya bilmodeller och PU kommit ut på marknaden erfodrades fler sökvägar som vi nu implementerade i BlastBox.

 

 

 

 

Fjärde versionen av BlastBox airbag avfyrnings verktyget

Detta är generation 4 av BlastBox
Ungefär två efter lanseringen av tredje generationen BlastBox var vi klar med  generation fyra.
Denna version är
helt uppkopplad och all historik och data från alla avfyrningar sparas i vårt moln.
Man styr denna via Bluetooth från valfri Android enhet, surfplatta eller telefon.